Představujeme se

Evropská unie ve své současné podobě stojí na společném trhu, právním řádu, demokratických normách a volném pohybu zboží a osob. Patříme k těm, kteří věří, že toto mírové uspořádání evropských států není samozřejmostí, ale výsledkem úspěšného integračního procesu, který se neobejde bez kladení otázek, jak, proč a k čemu v něm prokračovat. Chtěli bychom proto v České republice vytvořit silnou základnu, která umožní mladým lidem prezentovat své názory a podílet se na dialogu o budoucí podobě sjednocené Evropy. Mezi naše cíle patří také podpora občanské angažovanosti v české společnoti a posílení vědomí sounáležitosti se sjednocující se Evropou. Rádi přivítáme všechny aktivní mladé lidi kterým záleží na vlastní budoucnosti, kteří rádi cestují, diskutují, poznávají podobné nadšence a neodrazuje je občas zmatená diskuse kolem Evropské unie.

Co je JEF?

JEF, neboli Young European Federalists, je celoevropské politicky pluralitní hnutí mladých lidí, které se zasazuje o vytvoření sjednocené Evropy na principech federalismu. Začátky této organizace sahají až do roku 1948. kdy bylo zaregistrováno pod francouzským názvem Jeunes Européens Fédéralistes (odtud zkratka "JEF"). V současnosti má JEF zázemí ve více jak 25 zemích Evropy a sdružuje okolo 12000 členů. Zastřešující centrála hnutí - JEF Europe - má svou kancelář v Bruselu. S JEFem se můžete setkat jak v zakládajících zemích EU - v Německu, Francii - tak i v Kosovu, Moldávii a jiných dnes ješte nečlenských zemích. Členové JEFu jsou mladí lidé se zájmem o současné dění. Jednotlivé sekce pořádají semináře hlavně s evropskou tématikou. Jako příklad lze uvést seminář v Ostende na podzim 2004 o bezpečnostní politice EU, nebo v Moldávii o lidských právech v EU, kterých se pravidelně zúčastňují také členové českého JEFu. Dále JEF pripravuje mnoho dalších aktivit jako jsou letní školy a training days. Z řad JEFáků vzešlo mnoho významných politických a kulturních osobností, které dnes pusobí v diplomatických službách, v evropských institucích či médiích. Mnoho kdysi aktivních členů také stále toto hnutí podporuje. V České republice vzniklo občanské hnutí Mladí evropští federalisté roku 2004. Sídlo organizace je v Praze a současným předsedou je Tomáš Starý.